Rozsály

Hírek


Háziorvosi tájékoztató

Kategória: Rozsály —2020-05-08

Letöltés (pdf)

2020. április 28.

 Pandémia, egyebek 

A koronavírus okozta világot megrázó pandémia napokon belül átrendezte az orvoslásban kialakult áldatlan viszonyokat, kikényszerítette, hogy újra megtanuljunk élni és túlélni, figyelni egymásra, megismerni a mellettünk élőket, és használni a köröttünk lévő sok-sok lehetőséget a gyógyulásunkra. A kor embere félelmetesen elkényelmesedett. Elvárta, elvárja, hogy egészségével kapcsolatos panaszai gyorsan megoldódjanak, „csak bevenni a tablettát”, beszúrni az injekciót, és attól kezdve már jobb is lesz! Akarat, tanulás, áldozat, önfeláldozás nélkül eredményt elérni, gyógyulni, leszokni a dohányzásról, szeszes italokról, lefogyni, meddő próbálkozás, soha nem sikerül!!! Szinte félelmetes volt naponta számtalanszor hallani: „voltam az orvosnál”, mit adott? (more…)


Áramszünet

Kategória: Rozsály —2020-05-04

Lakossági Tájékoztató!

Az EON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt tájékoztatja a Lakosságot, hogy

 1. május 4-én (hétfőn) délután,

valamint

 1. május 5-én (kedden)

8:00 órától – előre láthatóan 17 óráig

oszlopcsere miatt

ROZSÁLY-ban az alábbi utcákon áramkimaradás lesz:

 • Sport utca
 • Kossuth utca 2-től – Petőfi utca elágazásáig
 • Petőfi utca
 • Zrínyi utca
 • Sport köz.

Kérik a Lakosság megértését!


Gázóraleolvasás

Kategória: Rozsály —2020-04-03

Fábián Albertné gázóra leolvasó értesíti a települések lakosságát, hogy az éves leolvasást a fogyasztóknak kell megtenni a következő módon:

Meg kell nézni a gázszámlán az éves leolvasás időszakát, és csak ekkor a következő módon diktálhatja be:

 • Telefonon: 06-20-485-96-49,
 • e-mailben: tigazleolvasas14@gmail.com
  név, cím, gyári szám, óraállás, telefonszám (plusz fotó),
 • sms-ben: név, cím, gyári szám, óraállás.

Kategória: Rozsály —2020-03-27

90913640_3637645159641511_7729851048625438720_o


Kategória: Rozsály —2020-03-24

kormanyablak


Álláskeresőknek

Kategória: Rozsály —2020-03-18

TISZTELT ÜGYFELEINK!

A korona vírus okozta helyzetre  tekintettel és a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a
Fehérgyarmati Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (volt
Munkaügyi Központ) nevében az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
1., Azoknak az álláskeresőknek, akik a HÁROMHAVONTA ELŐÍRT
JELENTKEZÉSI KÖTELEZETTSÉGÜK 2020. MÁRCIUS ÉS ÁPRILIS HÓNAPBAN
ESEDÉKES, ők jelentkezési kötelezettségüknek eleget tehetnek
elektronikus úton a fehergyarmat.foglalkoztatas@szabolcs.gov.hu e-mail
címen, vagy telefonon a 44/510-500-as telefonszámon. Ezek után a
következő jelentkezési dátumukról postai úton kapnak
tájékoztatást.  Kérem a Foglalkoztatási Osztályt jelentkezés
céljából csak rendkívül indokolt esetben keressék fel
személyesen!
Minta az e-mailes jelentkezéshez:
………………………..(név)……………………(születési
hely, idő)………………………………..(anyja neve)
jelentkezési kötelezettségemet elektronikus úton teljesítem.
2., Azok a regisztrált munkanélküliek, akik hiánytalanul
benyújtottak minden dokumentumot és jelenleg részükre
álláskeresői járadékot folyósítunk , akkor ÁLLÁSKERESŐI
JÁRADÉK MEGSZÜNTETÉSRE nekik sem kell befáradniuk az osztályra. A
megszüntető papírokat elküldjük postai úton egy hatósági
bizonyítvánnyal és egy FHT kérelemmel együtt, valamit mellékeljük
a következő jelentkezési dátumot tartalmazó papírt is.
3., Valamint ezúton kérnénk a tisztelt álláskereső ügyfeleinket,
hogy A FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY FELKERESÉSE ELŐTT ÉRDEKLŐDJENEK A
44/510-500-AS TELEFONSZÁMON, hogy van-e lehetőség személyes kontakt
nélküli ügyintézésre vagy feltétlenül szükséges-e a személyes
megjelenés.


Orvosi ügyelet

Kategória: Rozsály —2020-03-18

A jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a mai naptól 2020.03.16-tól határozatlan időre a Fehérgyarmati és a Kölcsei Orvosi Ügyeleti ellátást összevonjuk.
A Kölcse és környékéhez tartozó ügyeleti ellátás átmenetileg,határozatlan ideig megszűnik, így az orvosi ügyeleti ellátást a Fehérgyarmati Orvosi Ügyeleten tudjuk biztosítani.
A fenti intézkedéseket  jelentős szakember hiánya miatt kénytelek vagyunk bevezetni, a meglévő Fehérgyarmati Orvosi Ügyeleten az ellátást továbbra is zavartalanul biztosítjuk!

Tisztelettel:
Dr. Gregorovics István
Ügyelet vezető
Oxytrans Kft.


Nyitvatartás

Kategória: Rozsály —2020-03-18

T Á J É K O Z T A T Ó

nyitva tartás korlátozásáról

 Tájékoztatom a településen működő kereskedelmi egységek üzemeltetőit, hogy megjelent az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet.

A rendelet 2020. március 17-én lépett hatályba, és szabályozza veszélyhelyzetben a kereskedelmi egységek nyitvatartását.

A rendelet automatikusan felülírja a kereskedők által korábban bejelentett nyitvatartási időt. Nyomatékosan felhívom a figyelmet a rendeletben foglaltak betartására, tekintettel arra, hogy annak megsértése szabálysértésnek minősül.

A legfontosabb szabályok:

 1. §

(1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

 1. §

Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 6. §-ban meghatározott termékkörök esetén nem elegendő, hogy az szerepel az üzlet profiljában, hanem ténylegesen árulni kell ezeket a termékeket.

A kormányrendeletben szereplő korlátozás nem érinti a szolgáltatást végző vállalkozásokat, ott a vállalkozók maguk dönthetnek arról, hogy korlátozzák e vagy szüneteltetik tevékenységüket.

Nadimovné Adorján Ildikó

jegyző


Hirdetmény

Kategória: Rozsály —2020-03-16

hirdetmeny-ugyfelfogadas

Letöltés pdf-ben


Hirdetmény

Kategória: Rozsály —2020-03-12

Hirdetmény a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan (kapcsolódó ingatlanlistával).
Letöltés