Rozsaly

Tisztelt Rozsályi Lakosok!

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Rozsály, 2020. 11. 26. (csütörtök), 08:00 – 16:00 óra

Zrínyi utca – Egész utca

Kossuth utca – Páros házszám (2 – 52)

Petőfi utca – Egész utca

Sport utca – Egész utca

Sport köz – Egész utca

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:

E.ON Ügyfélszolgálat

2020 M11 23

BURSA 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot:

Felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan: BURSA-2021A Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt BURSA-2021B A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A Pályázók részére, a pályázói belépést követően az EPER-BURSA rendszerbe lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani (Barnáné Tímea 4-es iroda).

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

Kötelező melléklet: Hallgatói jogviszony igazolásI gazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

Nadimovné Adorján Ildikó jegyző

Letöltés
2020 M10 09

ÉRTESÍTÉS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Rozsály területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2020. AUGUSZTUS 12 napján, napnyugta utáni órákban.

Rossz idő esetén a védekezés 2020. AUGUSZTUS 13-14, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő készítmény megnevezése:

Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

2020 M08 07