Rozsaly

BURSA 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot:

Felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan: BURSA-2021A Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt BURSA-2021B A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A Pályázók részére, a pályázói belépést követően az EPER-BURSA rendszerbe lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani (Barnáné Tímea 4-es iroda).

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

Kötelező melléklet: Hallgatói jogviszony igazolásI gazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

Nadimovné Adorján Ildikó jegyző

Letöltés
2020. október 09.