Rozsály

Szociális Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

4971 Rozsály, Kossuth utca 37.
Telefon: 06-44-368-665
Intézményvezető: Véghné Bakó Ibolya


A Szociális Alapszolgáltatási Központ alapítói, ( Rozsály, Méhtelek, Gacsály, Tisztaberek, Túrricse, Vámosoroszi, Csaholc, Zajta, Garbolc, Nagyhódos, Kishódos, Mánd Községek Képviselő -testületei)  a társulási megállapodásban foglaltak alapján  az alábbi szociális szolgáltatások közös fenntartását határozták el.

A Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenysége

A szociálisan rászorultak részére:        - Étkeztetés
  - Házi segítségnyújtás
  - Idősek nappali ellátása
Idősek Klubjának működtetésével.
Meglévő klubok férőhelyei az egyes            
településeken:
- Rozsály        50 fő
- Gacsály        40 fő
- Túrricse        35 fő
- Zajta             35 fő
- Nagyhódos   50 fő
- Méhtelek      50 fő
- Tisztaberek   50 fő
- Vámosoroszi 40fő
- Garbolc         50 fő
  - Gyermekjóléti Szolgálat működtetés
  - Családsegírés

 


A feladatokat tekintve az intézmény működési ellátási  területe

A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó Rozsály, Méhtelek, Tisztaberek, Túrricse, Vámosoroszi, Zajta, Garbolc, Mánd, Csaholc, Kishódos, Nagyhódos, Gacsály  települések közigazgatási területén ellátja a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja alapfeladatokat az alapító okiratban foglaltak szerint.

  • Az ellátási területünkön jelentkező igények felmérése, a gondozás megszervezése, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítése, tanácsadás biztosítása
  • Az egyes részlegek tevékenységének összehangolása

Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezeti felépítése

Az intézmény elnevezése:                Szociális Alapszolgáltatási Központ
Az intézmény székhelye:                  4971 Rozsály Kossuth.u. 37.
Az intézmény típusai, szakmai besorolása:    Alapszolgáltatási Intézmény
Az intézmény az alábbi szociális alapszolgáltatásokat látja el:
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Nappali ellátás
Gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény alapítója
Rozsály Község Képviselő-testülete  4971  Rozsály Kossuth u. 21/a
   
Az intézmény fenntartója:  a társulásban részt vevő önkormányzatok
Rozsály Község Képviselő-testülete Rozsály Kossuth u. 21/a
Méhtelek Község Képviselő-testülete Méhtelek Sport u. 3.
Gacsály Község Képviselő-testülete Gacsály Széchényi. u 25.
Tisztaberek Község Képviselő testülete Tisztaberek Fő.u 6/a
Túrricse  Község Képviselő-testülete Túrricse Rákóczi u. 5.
Vámosoroszi Község Képviselő-testülete Vámosoroszi Petőfi u.17
Csaholc Község Képviselő-testülete Csaholc Kossuth u. 41
Zajta Község Képviselő-testülete Zajta Kossuth u. 41.
Garbolc Község Képviselő-testülete Garbolc Rákóczi u. 46.
Nagyhódos Község Képviselő-testülete Nagyhódos Fő u. 26.
Kishódos Község Képviselő-testülete Kishódos Fő u. 83.
Mánd Község Képviselő-testülete Mánd Fő u.8.

Az intézmény felügyeleti szerve:    
Rozsály  Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4971 Rozsály Kossuth u. 21/a

Az intézmény működési, ellátási  területe: A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó Rozsály, Méhtelek, Gacsály, Tisztaberek, Túrricse, Nagyhódos, Kishódos, Vámosoroszi, Csaholc, Zajta, Mánd, Garbolc, települések közigazgatási területe.

Az intézmény telephelyei ( szociális alapegységei )  elérhetőségei:

Rozsály Dózsa Gy u. 2.              Tel.: 44/369-637
Méhtelek Rákóczi u. 34.             Tel.: 44/368-923
Gacsály Széchényi u. 13 Tel.: 44/368-176
Garbolc Rákóczi u. 46 Tel.:44/568-012
Nagyhódos Dózsa Gy u. 2.          Tel.: 44/368-118
Csaholc Kossuth u. 41                 Tel.: 44/566-052
Tisztaberek Rákóczi u. 5.            Tel.: 44/368-324
Túrricse Rákóczi u. 5                   Tel.: 44/568-036
Vámosoroszi Zrínyi u. 8.              Tel.: 44/369-160
Zajta Kossuth u. 60.                      Tel.: 44/568-016

Az egyes telephelyek Alapszolgáltatási egységként működnek és ellátják az adott település szociális alapszolgáltatási feladatait. Az intézmény Mánd község esetében Vámosoroszi egysége útján, Kishódos község esetében Nagyhódos egysége útján biztosítja a szociális alapellátásokat.
A településeken a szolgáltatások igénybevételéről bővebben, tájékoztatást kapnak az egységvezetőktől és a gondozónőktől.
Településeken működő szolgáltatásokról bővebb tájékoztatást interneten a települések honlapján és a hirdető táblán megtalálható.

Az intézmény jogállása

Szakmailag önálló jogi személyiség. Részben önállóan gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési intézmény.

Gyermekjóléti Szolgálat célja

A gyermek testi lelki egészségének, családba történő nevelésének támogatása, az ehez szükséges jogi, családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés és egészségügyi tanácsadás biztosítása.


Gyermekjóléti Szolgálat feladata
A gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelése érdekében, tájékoztatás, tanácsadás megszervezése.
Hivatalos ügyek intézésének segítése.
Észlelő és jelzőrendszer működtetése a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
Komplex családgondozás.

Családsegítés célja
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az iyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízis helyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatást.


Családsegítés feladata
Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
Szociális és egyéb információk megfelelő tájékoztatása az ellátást igénybe vevőknek.
Szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját.
Segítséget nyújt, a családok kapcsolatkészségének javításához.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes.


A Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadási rendje:

Rozsály:  minden nap 09.00-12.00
Méhtelek: hétfő 09.00-11.00
Kishódos: kedd 08.00-09.00
Nagyhódos kedd 09.00-10.30
Garbolc: kedd 10.30-12.00
Zajta: szerda 13.00-15.00
Gacsály: csütörtök 10.00-12.00
Túrricse: hétfő 09.00-11.00
Tisztaberek: csütörtök 08.00-10.00
Csaholc: kedd 13.00-15.00
Vámosoroszi:               csütörtök 13.00-15.00
Mánd:                          szerda 13.30 16.00

Gyermekjóléti szolgálat és Családsegítő szolgálat elérhetőségei:
Telefon: 44/368-665


Az intézmény célorientált működéséért, a feladatok zavartalan ellátásáért, szakszerűségért, a Szociális Alapszolgáltatási Központ mindenkori vezetője a felelős.