Rozsály

eMagyarország Pontok Rozsályban


Rozsályban két eMagyarország pont működik, kérjük válassza ki melyikről szeretne olvasni. 

Rozsályi Jóléti Alapítvány eMagyarország pont

Alapszolgáltatási Központ Rozsályi Egysége eMagyarország pont 

eMagyarország Centrum

ecdl


eMagyarország program

forrás: eMagyarország

Az Európai Unió 1999 decemberében hozta nyilvánosságra az eEurope – kezdeményezést, melyet a köznyelvben eEurope – Információs Társadalmat Mindenkinek stratégiaként emlegettek. Ez a dokumentum a korábbi Bangermann- jelentésben foglaltakhoz képest szemléletbeli változást tükrözött: elutasította az információs fejlődés kizárólag gazdaságközpontúságát és a társadalmi érzékenységet hangsúlyozva az életminőség javítását és a társadalom információs fejlődésbe való bevonását tűzte ki célul. Csatlakozva ezen célokhoz 2003-ben hazánkban is elindult az eMagyarország Program.

A Program célja:

 • az Internet-elérés kiterjesztése az ország teljes területén, főként a kevésbé, vagy egyáltalán nem ellátott területekre (falvak, hátrányos helyzetű települések) fókuszálva.
 • amíg az állampolgárok jelentős részének otthonában technikai vagy anyagi okokból nincs lehetőség a szélessávú Internet-hozzáférés kialakítására, addig az ország egész területén elérhető, közösségi Internet-hozzáférési pontok biztosítsák a világháló használatát.

 

Hozzáférést Mindenkinek

A működés elindításához pedig az ITP-3, ITP-15 és az ITP-16 kódjelű pályázati konstrukciók keretében eszközöket bocsátottak elsősorban közintézmények (könyvtárak, művelődési házak, iskolák, stb.) rendelkezésére. Ezen számítástechnikai eszközök bázisán jöttek létre az ún. eMagyarország Pontok.

A kutatások szerint azonban a létrejövő eMagyarország Pontok nem érték el maradéktalanul a céljukat, a Program inkább mennyiségi, mint minőségi eredményeket tudott felmutatni. A hiányosságok alapvetően három probléma köré csoportosultak:

 • az eMo pontokon nyújtott szolgáltatási szint elégtelensége,
 • az eMo Pontokon a felelős szakértő, az Internethasználatban való segítségnyújtás hiánya,
 • az egész Programot kézben tartó központi felügyelet hiánya.

A Program hibái mellett mindenképpen lényeges eredmény volt, hogy 2006 végére kiépült maga az infrastruktúra, létrejöttek a korábban ismeretlen fogalomnak számító közösségi eMagyarország Pontok.

 

Hozzáértést Mindenkinek

A 2007-2008-as időszakban a Program új koncepció alapján folytatódott, amely már nem az eMagyarország Pontok technikai eszközökkel való ellátását tekintette a legfontosabb támogatási területnek, hanem a szolgáltatásokat megvalósító környezet felépítését, a hozzáértés biztosítását az eMagyarország Pontokon.

Ennek megfelelően:

 • felállításra került az eMagyarország Centrum, mely koordinálja, támogatja, tutorálja az ország különböző részein lévő eMagyarország Pontokat, számukra ügyfélszolgálatot biztosít,
 • pályázati konstruckió keretében (eMOP – 2007) 280 millió forint támogatás került  több mint 1000 eMagyarország Pontra,
 • egy ingyenes,  60 órás akkreditált képzés elvégzésével  939 képzett eTanácsadó kapott oklevelet, akiknek feladat lett, hogy megismertessék a lakossággal az interneten elérhető közigazgatási és üzleti szolgáltatásokat, és segítsék azok használatát, azaz biztosítsák a hozzáértést az eMagyarország Pontokon.
 • az eMagyarország Pontokat látogató lakosok internethasználati szokásainkak megfigyelése érdekében egy ún. monitoring szoftver került kifejlesztésre és az eMagyaroszág Pontokon lévő gépeken telepítésre,
 • megvalósításra került több pilot – projektet (helyi közösség és társadalomfejlesztő szolgáltatási pilot-projekt, eKözszolgáltatási pilot projekt, hátrányos helyzetűek pilot projekt).

 

Hozzáértést Mindenkinek, Hálózatot építünk

A Program 2008. november - 2010. március 31-ig zajló szakaszában  a Program középpontjában továbbra is:

 • az eMagyarország Pontokon elérhető szolgáltatások bővülése és a szolgáltatási szint növelése,
 • a lakosokat az internethasználat, a webes alkalmazások, az eKözszolgáltatások igénybevételében segítő szakértő eTanácsadók képzéseinek és továbbképzéseinek megteremtése és
 • az ePontok központi felügyelete, mentorolása, azaz az eMagyarország Centrum mind hatékonyabb működésének megvalósítása állt.

A program új elemeként jelent meg, hogy az elmúlt évek alatt különböző pályázati konstrukciók során eMagyarország Pont státuszt szerzett intézményeket, civil szervezeteket, önkormányzatokat, egyházi jogi személyeket, vállalkozásokat hálózatba szervezzük, ezzel is erősítve az egységes szolgáltatási szint megvalósítását az ország valamennyi eMagyarország Pontján. A hálózati működés elengedhetetlen feltételeként meghatározásra kerültek az egyes eMagyarország Pontok, ill. eTanácsadók arculati elemei és megszületettek az együttműködés,a hálózathoz való csatlakozás feltételei. A hálózat tagjainak száma, az eMagyarország Pontok adatbázisa nap