Rozsály

Szent Péter meg a részeg gazda


Részlet Béres András Hajnalpelika című könyvéből

  Krisztus urunk Szent Péterrel járt a fődön. Mentek mendegéltek. Bementek egy házho szállást kérni. A gazda nem vót otthun, csak az asszony, oszt az meg nem akart nekik szállást adni, mert az ura a kocsmában vót. Nagyon, nagyon vonakodott, hogyha hazajön az ura, hát mit fog csinálni?

   Na, de mégis ágyat vetett nekiek, oszt lefektette űköt, Krisztus urunkat meg Szent Pétert, egy ágyra. Hát Szent Péter feküdt kívülre az ágyon, Krisztus urunk belülre, mert Péternek a vót a kedve, hogy ű feküdjön kívülre az ágyon.

   Eccer jön az ember részegen hazafele. Szidja az asszonyt agybafűbe, hogy miért adott szállást ezeknek az idegeneknek. Kapott az asszony. Akkor osztán nekiment Szent Péternek. Csitt–csatt, jól elverte.

   Akkor osztán kérte Krisztus urunkat Péter, hogy hagy menjen mán belülre.

   Közben az ember megén csak felállt, oszt odament.

   – Te még nem kaptál ott belül – azt, mondja –, adok én neked is!

   Így oszt Szent Péter megén jól kikapott, megén csak jól megverte.

Kapott kívül is, belül is. Jól megjárta!

Elmondta: Nagy Sándorné