Rozsály

Nyitott Tanulási Központok Hálózata


A nyitott tanulási központ egy olyan, oktatástechnikai eszközökkel felszerelt tanulási környezet, ahová bárki betérhet és bekapcsolódhat az igényeinek megfelelő tanulási folyamatba (tanfolyamba, foglalkozásba, egyéni és csoportos tanulási programba); segítséget kérhet különféle kompetenciák elsajátításához; illetve többedmagával kérheti önálló tanulási program megszervezését – a lehetőségek függvényében.

Mindennek a mozgatórugója a tanulásszervező, aki felkeltve és felmérve a helyi közösségek tagjainak igényeit, a munkaadók elvárásait, testre szabott kompetenciafejlesztési programokat dolgoz ki és egy tanulási folyamatba integrálja a kompetenciák elsajátításhoz szükséges feltételeket.

ecdl

NYITOK weboldal


NYITOK Rozsály

A tanulási központot létrehozó partnerszervezet:
Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítvány
4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a
Tel: 06-44-368-263
E-mail: telehaz@rozsaly.hu
Honlap: www.rozsaly.hu/alapitvany.php
Adószám: 18790830-2-15

Az Alapítvány 1993-ban jött létre. Célja a községben a szegénység, a munkanélküliség okozta súlyos szociális nehézségek csökkentése. Az Alapítvány a lakosok megsegítésére szociális fürdőt és mosókonyhát működtet; a szociális gazdaság kiépítése érdekében pedig ösztönzi öntevékeny háztáji gazdaságok működését. Tevékenységi körében kiemelt helyen szerepel a község rászoruló idős lakosainak segítése, melyet a helyi Gondozási Központtal együtt végeznek. 2002-től teleházat működtet az egész térség számára. 2007 óta működteti a helyi televíziót, így a helyi és térségi lakosok információs segítségnyújtását is ellátja. Az Alapítvány több éve részt vesz a civil szervezetek 1%-os kampányában; az adóbevallás idején adófórumokat szervez. 2009-ben tevékenységi körét kibővítette: különös figyelmet fordít a település kulturális hagyományainak megőrzésére, megújítására, kulturális hagyományőrző rendezvények szervezésére, valamint Hagyományőrző Kör működtetésére.


Rozsályi Nyitott Tanulási Központ:

Cím: 4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a
Tanulásszervező: Krakkó Károly

Nyitva tartás:

  Állandó nyitva tartás:
Hétfő: 8-16
Kedd: 8-16
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-12
Szombat: -
Vasárnap: -A tanulási központ 2010. május 4-én nyitotta meg kapuit a Kossuth u. 21/a szám alatt.
Várja az érdeklődőket egyéni tanulás vagy csoportos tanulási programok keretében.

Eddigi tanulási programok:

 • Mezőgazdasági őstermelők részére digitális kompetenciafejlesztés (területalapú támogatások igénylése), kiscsoportos klubfoglalkozás
 • Egyéni felkészítés
 • Önálló tanulás

Folyamatban lévő tanulási programok:

 • Angol nyelvtanfolyam – újrakezdő (október 12-)
 • Angol nyelvtanfolyam – kezdő (október 13-)
 • Alapfokú számítástechnikai ismeretek tanfolyam (október 14-)

Tervezett tanulási programok:

 • Alapfokú számítástechnikai ismeretek tanfolyam (november elejétől illetve december elejétől)
 • Informatikai biztonság, klubfoglalkozás (november közepétől)
 • Irodai programcsomag használata tanfolyam (novembertől)
 • ECDL Start felkészítő tanfolyam (novembertől)
 • Munkaerőpiaci képzés tréning, klubfoglalkozás (november elejétől illetve december elejétől)
 • Gazdák számára digitális kompetenciafejlesztés, klubfoglalkozás (2011. januártól)