Rozsály

Hírek


 

TAO dokumentumok

 

Rozsály SE TAO sportfejlesztési program 2014-15

 

TAO határozat 2014-15 Rozsály SE


Minőségi oktatás megteremtése, iskolabővítés és felújítás Rozsályban (ÉAOP-4.1.1/B-09-2010-0003)

Minőségi oktatás megteremtése, iskolabővítés és felújítás Rozsályban (ÉAOP-4.1.1/B-09-2010-0003)

 


Intelligens iskola (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0693)

Projekt neve: Rozsály Nagyközség Önkormányzata “Intelligens Iskola” program, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0693

Kedvezményezett: Rozsály Nagyközség Önkormányzata, 4971, Rozsály, Kossuth u. 21/a

Telefon: 06-44 368-136
Fax.: 06-44 568 015
E-mail: hivatal@rozsaly.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A projektet Rozsály Nagyközség Önkormányzata indította “Intelligens iskola” program néven.
Az önkormányzat által fenntartott Maróthy János Általános Iskolában kevés számú és már kissé elavult multimédiás számítógép volt. Ezekkel az eszközökkel nehéz volt biztosítani, hogy minden gyerek egyidőben számítógéphez jusson. Ezért céloztuk meg azt, hogy további eszközök beszerzésével javítjuk az informatikai oktatás színvonalát.

A program keretén belül beszereztünk 9 db számítógépet, 3 db tantermi csomagot, egy darab alkalmazási szervert, egy darab szerver szoftvert és egy WIFI csomagot. Ezek az eszközök időben megérkeztek és beszerelésre kerültek.

A program keretében vállaltuk továbbá, hogy 15 pedagógusunk képzés keretén belül megismerkedik ezekkel az eszközökkel és a tanórán való alkalmazásukkal.
Vállalták, hogy a tanórák legalább 30 %-ában ezekkel az eszközökkel oktatnak és folyamatosan tovább adják ismereteiket a tantestület többi tagjának is. A képzés megtörtént, mind a 15 pedagógus eredményesen vett részt a tanfolyamon. Ezáltal vonzóbbá tehetjük iskolánkat, az iskolát választó családok előtt.


Tájékoztató HEFOP 3.1.3-05/1-2005-10-0395/1.0 számú felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra Rozsályban című pályázatról

A program során hat fő pedagógus és az intézményvezető 120 órás tanfolyamot végzett el. Ezzel célunk az volt, hogy tantestületünk megismerje és használni tudja az új informatikai eszközöket, ezt építse be az oktatásba, hogy diákjaink a legújabb XXI. századi technológia segítségével gyarapíthassák tudásukat. A matematikai – logikai, a szövegértés, szövegalkotás és nyelvi kompetenciákkal megújított oktatási rendszerrel vonzóbbá tettük a tanulást a gyermekek számára. A bevezetett módszerek nagymértékben hozzájárultak a továbbtanulás sikerességéhez. Ebben a tanévben minden 8. osztályos diákot felvettek középfokú intézménybe. A hosszú távú fenntarthatóság érdekében pedagógusaink az elsajátított tudást folyamatosan átadták, átadják kollégáiknak.

Irányjelző táblát helyeztünk el, amiben feltüntettük a támogatás mértékét, a támogató nevét és a helyszínt. Logóval láttuk el a projekt keretén belül vásárolt informatikai eszközöket.Tájékoztatást tartott a projekt vezető a Szatmár Iskolaszövetség igazgatóinak. Sajtóban cikket jelentettünk meg a program megvalósulásáról. Bemutató órákat tartottunk, amit a televízióban is levetítettek. Folyamatosan tájékoztattuk a szülőket és a szélesebb közönséget az Önkormányzat honlapján keresztül. Szülői értekezleteket, konferenciákat szerveztünk
A projekt legfontosabb eredménye, hogy a tantestületünk tagjai már bátran használják a megszerzett oktatási eszközöket, azok alkalmazását beépítik az órai foglalkozásokba. Ezeket a módszereket még nem sikerült bevezetni a szabadidős foglalkozások, napközis foglalkozások terén. A környező iskolák pedagógusai közül még sokan idegenkednek ezektől az eszközöktől és nem bíznak abban, hogy segítségükkel eredményesebb lesz az oktatás. Ezt szeretnénk bizonyítani még a jövőben bemutató foglalkozások megtartásával.

Kicska József projektfelelős


A modern oktatás megvalósítása a digitális kultúra eszközeivel Rozsályban a HEFOP-3.1.3. számú pályázat keretében

A 2005-ben kiírt pályázat nyerteseként a következő programok megvalósítására kerül sor:

A program során hat pedagógus és az intézményvezető képzésben vesz részt, megszerzi a megfelelő ismereteket és a megszerzés után alkalmazza intézményünkben. A projektbe foglalt meghatározott kompetenciákra építve bevezettük a megfelelő pedagógiai módszertani újításokat. Az új informatikai eszközállomány segítségével lehetőségünk van arra, hogy diákjaink a XXI. század technológiái segítségével gyarapíthassák tudásukat. A matematikai – logikai, szövegértés-szövegalkotás és nyelvi kompetenciákkal megújított oktatási rendszerrel célunk, hogy a lehető legvonzóbbá tegyük a tanulást a gyermekek számára. Különösen nagy figyelmet fordítunk a nyelvi képzés módszertani újításaira, hogy elérjük az Európai Uniós színvonalat és ezáltal tanulóink különösebb nehézségek nélkül vegyék a továbbtanulás akadályait.