Idősek klubja

Idősek klubja

4971 Rozsály, Dózsa György utca 2.

Telefon: 06-44-369-637

Az intézmény ellátja a község idősgondozásával összefüggő szociális alapszolgáltatási és nappali ellátási feladatokat. Rozsály Gondozási Központ intézmény szolgálatának szakmai feladata Rozsály község területén életvitelszerűen élő lakó és tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére szociális alapszolgáltatások és nappali ellátás nyújtása. Célunk, hogy az idős emberek saját, megszokott lakókörnyezetükben lehetőség szerint független életet élhessenek mind addig amíg ezt kívánják és megoldható. Magas szintű szakmai segítséget és szeretetteljes gondoskodást nyújtunk különböző ellátási formákon keresztül havonta 64 fő részére. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elindításával az idősek otthonukban történő ellátása még teljesebbé vált. A gondoskodás minden ellátási formánál személyre szabott. Az otthonukban élő, segítségre szoruló idős emberek gondozása szervezett keretek között 35 éves múltra tekint vissza.  

Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátások:

Az intézmény olyan idős emberek ellátását szolgálja, akik már egyáltalán nem vagy csak részben tudnak gondoskodni magukról, akiknek nincs családjuk vagy nem tudja teljes egészében felvállalni idős családtagjuk gondozását.

Különböző ellátási formák:

Alapellátás:

  • Étkeztetés
  • Házi segítségnyújt
  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Nappali ellátás:

  • Idősek Klubja

Az igénybevétel feltételei

A szolgáltatások igénybevétele kérelemre, önkéntes alapon történik az erre hivatott nyomtatványon. Teljes cselekvőképesség hiányában törvényes képviselő látja el ezen feladatot.

Étkeztetés:
Kérelem benyújtása az intézményvezetőjéhez. A kérelem kitöltött formanyomtatványt jelent, melyet a kérelmező tölt ki, ehhez csatolni kell az igénylő 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvényét, valamint egyéb jövedelmének igazolását. A benyújtott kérelmet a Gondozási Központ vezetője bírálja el.
Az Étkeztetés szervezése, lebonyolítása szintén a Gondozási Központok feladata.

Házi segítségnyújtás:
Kérelem benyújtása a Gondozási Központhoz. A kérelem kitöltött formanyomtatványt jelent 1 példányban, amelynek első részét a kérelmező, a második részét pedig a házi- vagy szakorvos tölti ki.
Csatolni kell az igénylő 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvényét, valamint egyéb jövedelmének igazolását.

Étkeztetés


A bekerülés feltétele:
Kérelem benyújtása az intézményvezetőjéhez. A kérelem kitöltött formanyomtatványt jelent, melyet a kérelmező tölt ki, ehhez csatolni kell az igénylő 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvényét, valamint egyéb jövedelmének igazolását. A benyújtott kérelmet a Gondozási Központ vezetője bírálja el.
Az Étkeztetés szervezése, lebonyolítása szintén a Gondozási Központok feladata.
Lehetőség van az étel helyben fogyasztására vagy ételhordókban történő elvitelére, illetve az étel házhozszállítását is biztosítjuk az igényeknek megfelelően.

Házi segítségnyújtás:


A bekerülés feltétele:
Kérelem benyújtása a Gondozási Központhoz. A kérelem kitöltött formanyomtatványt jelent 1 példányban, amelynek első részét a kérelmező, a második részét pedig a házi- vagy szakorvos tölti ki.
Csatolni kell az igénylő 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvényét, valamint egyéb jövedelmének igazolását.
Intézményünk egyik fő feladata a Házi segítségnyújtás, amit szakembereink segítségével végzünk, így érhető el, hogy minden rászoruló a neki legmegfelelőbb ellátásban részesüljön. Ez komplex feladat, amely a gondozott testi, lelki szükségleteit hivatott ellátni.
Munkánk során csökkenteni igyekszünk az öregedéssel járó veszteségeket is. Támogató segítséget nyújtunk az idős embereknek, hogy saját, megszokott lakókörnyezetükben lehetőség szerint független életet élhessenek mindaddig, amíg ezt kívánják.
Segítséget adunk háztartási munkák elvégzésében, személyi higiéné biztosításában, külső kapcsolataik ápolásában, szociális és egyéb ügyek intézésében. Enyhítjük magányérzetüket, közösségbe juttatásukkal elkerüljük izolációjukat.

Háromféle gondozást különböztetünk meg.
1. Alap
2. Fokozott
3. Ápolást nyújtó házi segítségnyújtást, mely hétvégékre is kiterjed.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


Segít a krízishelyzetek elhárításában. A községben 13 idős ember számára jelent lehetőséget a biztonságos életvitel megtartására, amelyek az idősek számára is könnyen használhatóak. A készülék a diszpécser központba ad le jelzést, ahonnan az ügyeletet adó gondozónő azonnali intézkedést kezdeményez.

Idősek Klubja

A bekerülés feltétele: lásd. előző.

Az Idősek Klubjában kellemes elfoglaltsággal, családias, meghitt légkörben, szellemi frissességüket megőrizve, de igény szerint fizikai elfoglaltságot is találva őrizhetik meg aktivitásukat. Mindezen szempontot szem előtt tartva szervezzük a foglalkozásokat.

Lehetőség van a szabadban történő tevékenységekre, kertészkedésre vagy közös beszélgetésekre, összejövetelekre, a hit gyakorlására, névnapok, születésnapok, ünnepnapok megtartására, ilyenkor jó számmal összejövünk, saját magunk készítünk süteményeket, megrendezzük az aktuális szerepléseket, mint pl.: egyéni versek elmondása, csoportos éneklések, de fontosabb ünnepeinkre meghívjuk az iskolás gyerekeket, így sor kerül az ő előadásaikra is, ezek még színesebbé teszik műsorainkat.
A műsorokra való felkészülés az idősebbek önértékelését javítja, elfoglaltságot jelent számukra a szövegek, versek megtanulása és izgatottan várják a műsor napját.
Minden év októberében a községben élő nyugdíjasokkal közösen megszervezzük az „Idősek Napját”, ami már hagyománnyá vált.
Ezek a napok feledhetetlenné válnak számukra, melyeket megörökítünk, és a faliképen elhelyezzük. Rápillantva a képekre szívesen visszaemlékeznek az élményekre. Lehetőséget biztosítunk időseinknek, hogy hódolhassanak hobbijaiknak. Itt lehet malmozni, kártyázni, zenét hallgatni, tv-t nézni, rongybabákat, rongyszőnyegeket, díszvázákat készíteni, sógyurma figurákat, gyöngyből készült érdekességeket előállítani, de foglalkozhatnak kézimunkával is.
Több napos kirándulásokra is sor kerül.
A mozgásképesség megőrzése érdekében tornát végeznek, mely során a közös mozgás, zenehallgatás élménye felfrissülést, felüdülést jelent számukra. Az idősek nyitottak az újszerű kezdeményezésekre, ezt mutatja a számítástechnika iránti érdeklődés. Klubunk működtet e-magyarország pontot, ahol az internet használatával ismerkedhetnek meg.


Célunk, hogy a klubtagjaink az idős korra jellemző passzív időtöltést, olyan aktívra cseréljék fel, amely élvezetet jelent számukra, s produktív idősként az élet 3. szakaszát méltósággal, örömmel derűsen éljék meg.
Mindezek eléréséhez fontos feladatunknak tartjuk az idős korban gyakran fellépő korlátozó tényező a mobilitás hiányának megszűntetését, ennek érdekében a cselekvési lehetőségek megismerhetőségét és érdekelté tenni őket az aktivitásra. Hozzá segíteni az idős embert saját kultúrigénye kialakításához, kedvenc időtöltése megteremtéséhez. Az együtt munkálkodás során folyamatosan meglepnek bennünket ügyességükkel és kreativitásukkal.
Klubtagjainkra jellemző, hogy a magas átlagéletkor ellenére aktívak, szívesen vesznek részt bármilyen programban, legyen az helyi, vagy más község szervezésű.
Tagjaink beszélgetőtársat találnak a közösségben, a gondolat, a vágy vagy a félelem meghallgatásához, kibeszéléséhez társat az élmények együttes átéléséhez az örömök megszerzéséhez.
Célunk továbbá az, hogy a segítségre szoruló idősek elvárásainak megfeleljünk, azért hogy örömmel megelégedettségben éljenek annak tudatában, hogy nincsenek magukra hagyva.


Ezek tudatában:


„Kívánjuk mindenkinek a csend szépségét,
a napfény dicsőségét, a sötétség rejtelmét,
a láng erejét, a víz hatalmát,a levegő zamatát,
a föld roppant erejét és a szeretet,
mely ott található minden dolgok gyökerében!”