Rozsály

Rozsályi Óvoda


Sport utca 1
Telefon: 06-44-368-743
Óvoda vezető: Kosztya Zoltánné


Az óvoda facebook oldala

Bemutatkozás

Intézményünk Rozsály községben 2 csoporttal, 50 férőhellyel működik. Napi nyitva tartásunk 10 óra, 07-től 17 óráig. Fenntartónk Rozsály Község Önkormányzat képviselőtestülete.
Tárgyi, személyi feltételek biztosítottak.
Óvodánk épületéhez tágas udvar tartozik, udvari játékokkal, játszóvárral, csúszdával, hintákkal, fedett terasszal, mely a szabadban való tartózkodás, az egészséges életmódra nevelés, a játék egyik fontos színtere.
Gumipályánk a versenyjátékokhoz, futballozáshoz, közlekedési játékok gyakorlásához nyújt lehetőséget. Játszóparkunkhoz nagyméretű játéktraktorok, kerékpárok, autók állnak rendelkezésre..  


Az óvodánk speciális szolgáltatásai


Német nyelvoktatás
Igénybevevők köre: 5-6-7 éves korosztály.

Felekezetek szerinti hitoktatás
Szülök megkérdezésével és a gyermekek akaratának figyelembevételével

Póni kocsikázás, lovaglás lehetősége

Szakmai szakszolgálat igénybevétele
Fejlesztőpedagógiai foglalkozás, logopédiai segítségnyújtás, gyógytorna.

Óvoda-iskola kapcsolattartása
Az óvodából az iskolába való átmenet biztosítása érdekében együttműködés, egymás munkájának segítése, ünnepségeken való kölcsönös részvétel, iskolalátogatás, betekintés az iskolai életbe.

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival való együttműködés
A rászoruló gyermekek sorsának figyelemmel kísérése.

Védőnői rendszeres egészségügyi, tisztasági vizsgálatok elvégzése


Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.
Az óvodai nevelési programunk központba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést, a játékra, mozgásra, ismeretszerzésre, tanulásra. Ennek megfelelően az a célunk, hogy biztosítsuk a feltételeket ahhoz, hogy az életkorokra jellemző gyermeki személyiség teljes mértékben fejlődjék.

Kiemelt feladatunk:

- Környezetvédelem, a hagyományápolás és azok értékei

- Egyéni képességfejlesztés

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 3 éves kortól való beóvodázása, beilleszkedésük elősegítése, a gyermek felzárkóztatása.

Fő hangsúlyt helyezünk a testi, lelki gondozásra, érzelmi biztonságra, családias, derűs óvodai légkör biztosításával.
Tervszerűen, tudatosan biztosítjuk azokat a feltételeket, fejlesztjük a gyermekek képességeit, amelyek a sikeres iskolai beilleszkedéshez és teljesítmény eléréséhez szükségesek. Óvodánk a játék és vidámság otthona.

Óvodánk mottója: „Itt minden érted van, érezd jól magad”.