BGA-2022

Együtt az úton Rozsálytól Farkaslakáig

Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása

Együtt az úton Rozsálytól Farkaslakáig

Támogatás összege: 970000 Ft

Megvalósulás kezdete: 2022. 01. 01.

Megvalósulás vége: 2022.12. 31.

Rozsály Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása” pályázati kiírás keretében az „Együtt az úton Rozsálytól Farkaslakáig” pályázatával.

A Támogató a Kedvezményezett részére 970000 forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Magyarország Alaptörvényének értelmében Magyarország felelőséget vállal a határon kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. A pályázat kiemelt célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének, kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatok fenntartása.