Erdőháti bölcsöde

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00023

A kedvezményezett neve: Rozsály Község Önkormányzata

A projekt címe: Erdőháti Bölcsőde építése Rozsályban

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00023

A szerződött támogatás összege: 440 073 750 FtA támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09. 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Rozsály Község Önkormányzata „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú felhívás keretében nyújtott be támogatási kérelmet. A TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00023 azonosítószámmal rendelkező, „Erdőháti Bölcsőde építése Rozsályban” című projekt 440,07 millió forintos európai uniós támogatásból valósul meg.
A projekt támogatási intenzitása 100 %-os, így önerő felhasználása nem szükséges. A projekt 2020. 06. 01 és 2022.09.30. között valósul meg. Jelen projektünk célja, egy új építésű 2 csoportos bölcsőde létrehozása Rozsály községben. A projekt teljeskörű eszközbeszerzést és játszóudvar kialakítását is tartalmazza.
Nemcsak a településen élőknek, de a környező települések számára is nagy fejlődésbeli előrelépést jelent az új bölcsőde megépítése. Jelenleg a térség 50 településéből csupán 1 helyen, Fehérgyarmat városban található bölcsőde- a többi településen megoldatlan a 3 év alatti gyermekek bölcsődei ellátása. Ezzel összefüggésben a 3 éven aluli gyermeket nevelő anyák foglalkoztathatóságága is igen korlátozott, mivel gyermekeik napközbeni felügyeletét saját maguk látják el, így nem tudnak visszatérni munkahelyükre addig, amíg gyermekük óvodaképessé nem válik.
Rozsály az ország egyik leghátrányosabb helyzetű, fogyatkozó népességű, gazdasági és kulturális válságban levő aprófalvas térségében található. Nagyon sok a hátrányos helyzetű, kis jövedelemű család, és ezáltal gyerek is. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a gyerekek minél előbb bekerüljenek a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerbe, már 3 éves kor alatti éveikben megkezdődjön a korai fejlesztésük, szocializálásuk. A bölcsődében töltött évek alatt elsajátítják a közösségbe való beilleszkedés mikéntjét, alapvető tisztálkodási, étkezési kultúrát, a napirend betartását, ezáltal sokkal könnyebb lesz az óvodai, majd iskolai rendszerbe való beletanulás is. A hátrányos helyzetű családok jövedelmi helyzete is javulhat, hiszen mindkét szülő tud munkát vállalni, ameddig a gyermekük felügyeletét a bölcsődében szakszerűen ellátják.