Helyi adók

Rozsály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Rozsály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Magánszemélyek kommunális adója
1.§ Az adó éves mértéke adótárgyanként: 1.000.-Ft
2.§ Mentes az adó alól a beépítetlen földrészlet.

2. Záró rendelkezések
3.§ (1) Ez a rendelet 2018. február 1 – én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
Az Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról 15/2014. (XI.24.) számú rendelete.

Sztolyka Zoltán polgármester

Nadimovné Adorján Ildikó jegyző